Rezultatul probei scrise – auditor intern IA – compartimentul Audit public intern – înainte de contestații