Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere a candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din județul Neamț

Lista candidaților admiși/respinși și precizări privind organizarea probei scrise