Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil pentru soluționarea cererilor de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ