Lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor de director / director adj. din învățământul preuniversitar de stat

Lista candidatilor admisi la evaluarea dosarelor