Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu