Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinată