Regulamentul de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitare cu statut de unități pilot în domeniul educației media