Punctajele finale ale cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate-2020