Punctajele candidaților care au depus dosare pentru detașare la cerere prin concurs specific