Programarea inspecțiilor speciale la clasă – restrângere de activitate