Programarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea restrângerii de activitate – 2019