Programarea inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de soluționare a cererilor de întregire a normei didactice de predare – învățare – evaluare, respectiv, etapa de completare a normei la nivelul unității de învățământ, pe perioadă determinată