Procedura privind evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți