Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022