Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră – Formular depunere dosar online

Pentru depunerea dosarelor on-line pentru etapa de Pretransfer la cerere, accesati formularul de mai jos. procedura operațională se găsește în fișierul atașat.