Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere a personalului didactic titular/ Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/ catedre prin consimțământ scris