Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și în învățământul dual în anul școlar 2021-2022

Admiterea în învățământul liceal de stat

Admiterea în învățământul profesional de stat

Admiterea în învățământul dual