Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2020 – 2021