Precizări privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență prin aplicarea OMECTS nr. 5553/07.10.2011 – sesiunea 2019-2020