Precizări privind desfăşurarea probei scrise/ interviului din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ testarea personalului fără studii corespunzătoare postului – 28 august 2018