Precizari privind desfasurarea probei scrise a concursului de ocupare a functiilor de director_director adj din data de 28 oct 2021

Precizari privind desfasurarea probei scrise a concursului de ocupare a functiilor de director_director adj din data de 28 oct 2021