Precizări privind admiterea în învățământul profesional/dual 2018-2019