Precizări metodologice și procedurale privind activitatea educativă și extrașcolară, an școlar 2021-2022