Precizări cu referire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Științe Socio-Umane