Planificare probei de evaluare competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională