Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2021