PERFECȚIONARE – DEFINITIVAT 2018 – SITUAȚIE ÎNSCRIERI