Organizarea şi tematica consfătuirii cadrelor didactice pentru disciplina chimie 2018 – 2019