Organizarea şi tematica consfătuirii cadrelor didactice pentru disciplina biologie 2018 – 2019