Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar pentru anul școlar 2019-2020