Ordinul nr. 4.261 pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat in sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.307/2020