Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii/ Concursul pe meserii pentru învățământul profesional

Programele aprobate pentri Olimpiadă și Concurs