Olimpiada Județeană la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – proba practică 2017

Precizări privind organizarea și desfășurarea probei practice