Numiri directori/directori adjuncți cu detașare în interesul învățământului