Modificarea perioadelor de sustinere a inspecțiilor curente si speciale

În atenția metodiștilor și a cadrelor didactice înscrise la gradele didactice I si II