Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durată de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7(șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant