Modificarea contractului individual de muncă pe durata viabilității postului-2020