Misiunea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA,  iar dezideratul principal al şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor.

Şcoala, elevul, profesorul şi comunitatea, în interdependenţa lor, contribuie la educarea şi formarea cetăţenilor, în acest context instituţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ îşi propune să atingă standardele de excelenţă ale sistemului, sporind încrederea beneficiarilor prin oferta educaţională de calitate, menită a fi baza unei educaţii temeinice, investiţie supremă a unui popor pentru viitorul său.