Mirela FÎRȚALĂ

Profesor de Informatică
STUDII DE BAZĂ
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ
STUDII POSTUNIVERSITARE 
INFORMATICĂ, UNIVERSITATEA BACĂU
UNITATEA LA CARE ESTE TITULAR
LICEUL „CAROL I”, BICAZ
GRADUL DIDACTIC – I
VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – 25
DOMENII DE COMPETENȚĂ ȘI ALTE ATRIBUȚII
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU DISCIPLINA INFORMATICĂ  1/2
Telefon   0233214860 – 123