Metodologia de organizare și funcționare a IP dual