Măsuri și acțiuni pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune Socială a Cetățenilor Români de Etnie Rromă