Măsuri pentru reducerea abandonului școlar în rândul elevilor de etnie rromă