Locuri libere pentru etapa a II – a de admitere în învățământul profesional/ dual