Listele finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 59 alin (1) din Metodologie și a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, precum și personalul didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie, validate de către consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar