Listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020, validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar