Liste finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat – art 80 alin (1)