Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 06 septembrie 2017

Posturile atribuite în regim de plata cu ora/ cumul prin decizia directorilor unităților de învățământ, vor fi ocupate după repartizarea candidaților rămași nerepartizați din etapele anterioare, în ședința publică din 8 septembrie 2017