Lista funcţiilor de director şi director adjunct rămase vacante după concursul din luna iulie 2017