Lista disciplinelor/ modulelor din aria curriculară Tehnologii pentru continuarea studiilor în ciclul superior al liceului

În atenția unităților de învățămât profesional și tehnic