Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) – an școlar 2019-2020